2019-07-02 Nyhet

Förbjudet att sälja binära optioner till konsumenter

I föreskrifter från den 2 juli har Finansinspektionen beslutat att förbjuda försäljning av binära optioner till konsumenter.

Liksom den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har Finansinspektionen beslutat att införa förbud mot både marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner till konsumenter, eller ordagrant till dem som kallas "icke-professionella kunder".

Både i Sverige och i Europa har det funnits ett tillfälligt förbud som förlängts flera gånger. I och med att Finansinspektionen nu har beslutat att införa förbudet i föreskrifter kommer förbudet att fortsätta gälla.

- Antalet klagomål om binära optioner till oss på Konsumenternas Bank- och finansbyrå har gått ned något sedan Esmas förbud trädde i kraft första gången, så det kan ha haft effekt, säger Fredrik Nordquist, biträdande chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. 

Finansinspektionen har noggrant övervägt ett fortsatt förbud och de anser att det finns ett stort behov av konsumentskyddande regler när det gäller komplexa finansiella instrument, som binära optioner.

- Det är bra att Finansinspektionen nu tydligt har gått ut med föreskrifter som långsiktigt slår fast vad som gäller vid marknadsföring och försäljning av binära optioner, eftersom riskerna för att konsumenter förlorar sina investeringar är stora, tillägger Jakob Stigsson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Undantag för vissa binära optioner
Föreskrifterna innehåller några undantag från förbudet. Till exempel får företag sälja binära optioner som är konstruerade så att konsumenter minst kan få tillbaka det de betalat vid en försäljning eller när optionen förfaller. Då anser Finansinspektionen att konsumenten inte är lika riskutsatt. 

Läs mer i Finansinspektionens föreskrifter om binära optioner