2019-07-01 Nyhet

Bristande information om skolförsäkringarna – föräldrar missar att anmäla skador

Konsumenternas Försäkringsbyrå anser att det stora problemet med skolförsäkringar är att föräldrarna inte känner att de finns eller hur de fungerar. Föräldrarna missar att anmäla barnens skador till försäkringen.

I dag deltar Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå, i ett panelsamtal i Almedalen. Ämnet som diskuteras är den kartläggning som fackförbundet Forena nyligen gjort av vilka kommuner som försäkrar sina skolbarn på heltid och inte (Vem försäkar barnen?).

I kartläggningen framgår att 39 av Sveriges 240 kommuner valt att inte försäkra barnen mer än under skoltid och att nio av tio föräldrar varken känner till hur deras skolförsäkring fungerar eller att de har ansvaret för att anmäla skador.

- Vi vill givetvis att alla Sveriges kommuner ska försäkra skolbarnen även på fritiden men det största problemet med skolförsäkringarna är att föräldrar inte känner till dem över huvud taget, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Här krävs nationella riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som föreskriver hur kommunerna ska informera om försäkringen och hur skador ska anmälas.

- En förutsättning för framgång med informationen är att skolförsäkringarna har samma omfattning i hela landet., betonar Anna-Karin Baltzari Danfors. Då kommer budskapen om försäkringen lättare att nå fram.

Skolförsäkringarna ger inte ett fullgott skydd

Även om barnen har en heltidsförsäkring via skolan gäller den inte för skador på grund av sjukdom. För att få ersättning för sjukdom krävs att barnet har en privat barnförsäkring.

- Vi vill uppmana föräldrar att också skaffa en egen barnförsäkring till sina barn. Det är när barn får bestående men efter en sjukdom som familjer kan drabbas av de största ekonomiska konsekvenserna, förklarar Anna-Karin Baltzari Danfors.

Anna-Karin avslutar med att understryka att inte bara SKL utan alla aktörer som jobbar med försäkring och konsumentupplysning har ett gemensamt ansvar att informera föräldrar om vilket försäkringsskydd deras barn har eller behöver.

På Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats konsumenternas.se finns både fakta om barnförsäkringar och en jämförelse av det viktigaste innehållet i olika barnförsäkringar. Försäkringsbyrån har tagit fram en broschyr om barnförsäkringar som Barnavårdscentraler kan beställa. Dessutom har byrån bidragit med information om barnförsäkring till Finansinspektionens satsning till information till nyblivna föräldrar: Ditt barn och dina pengar.