Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

2019-07-12 Nyhet

Ändrade rutiner för anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden

Regeringen har beslutat om ändringar i instruktion för Allmänna reklamationsnämnden. En av ändringarna är att anmälningar av tvister till ARN från och med den 1 augusti 2019 ska göras på en särskild blankett som myndigheten tillhandahåller, antingen på ARN:s webbplats eller i fysisk form.

Det innebär att anmälningar som kommer in till nämnden i annan form (t.ex. genom brev eller mejl) inte kommer prövas utan avvisas. I samband med ett sådant avvisande kommer konsumenter få information om hur de ska anmäla istället. 

ARN:s webbformulär och anmälningsblanketter kommer justeras i samband med och de nya versionerna kommer finnas tillgängliga från den 19 juli. Liksom tidigare kommer formulären/blanketterna endast finnas på svenska, med undantag för anmälan av tvister angående resor som också kommer att finnas på engelska.