2019-07-12 Nyhet

Ändrade rutiner för anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden

Regeringen har beslutat om ändringar i instruktion för Allmänna reklamationsnämnden. En av ändringarna är att anmälningar av tvister till ARN från och med den 1 augusti 2019 ska göras på en särskild blankett som myndigheten tillhandahåller, antingen på ARN:s webbplats eller i fysisk form.

Det innebär att anmälningar som kommer in till nämnden i annan form (t.ex. genom brev eller mejl) inte kommer prövas utan avvisas. I samband med ett sådant avvisande kommer konsumenter få information om hur de ska anmäla istället. 

ARN:s webbformulär och anmälningsblanketter kommer justeras i samband med och de nya versionerna kommer finnas tillgängliga från den 19 juli. Liksom tidigare kommer formulären/blanketterna endast finnas på svenska, med undantag för anmälan av tvister angående resor som också kommer att finnas på engelska.