2019-01-22 Nyhet

Ny jämförelse av villaförsäkringar

Konsumenternas Försäkringsbyrå lanserar en ny jämförelse som gör det lättare för dig att välja villaförsäkring.

Konsumenternas Försäkringsbyrå sätter sedan länge poäng på olika försäkringar. Nu har vi gjort om vår jämförelse av villaförsäkringar för att göra det lättare för dig att välja villaförsäkring.

Vi belyser skillnader

En viktig målsättning för oss i arbetet med att göra om villajämförelsen har varit att förenkla. Därför har vi valt att korta ned jämförelsen och lägga tyngdpunkten på att belysa de skillnader som finns och som konsumenter har svårt att upptäcka på egen hand. Vi hoppas att det nu blir betydligt enklare för konsumenter att göra en jämförelse av bolagens villkor.

Viktiga nyheter i grundskydden

- För första gången visar vi nu att försäkringsbolagen gör olika när det gäller läckage från badrum, där vissa försäkringar kräver att branschregler ska ha följts, andra inte, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- En annan viktig nyhet är att vi har gjort ett omtag när det gäller åldersavdrag så att det framgår tydligare hur försäkringsbolagen gör, tillägger Andrea Ekeblad Szanto, också jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vilken maximal kostnad som du som konsument kan behöva betala vid en skada visas tydligare och något helt nytt är att vi har lagt in konkreta jämförelser av hur många år det tar innan kakel och klinker i badrum samt köksinredning börjar skrivas av och minska i värde.

Självrisker

Vi redovisar självriskerna där de får betydelse. Exempelvis kan du nu se vilken självrisk du får vid en vattenskada i badrum genom att titta i tabellen som jämför ersättningar för vattenskador.

Skydd som kan behöva tecknas separat
Vi har valt att redovisa vissa skydd som brukar ingå i storprodukterna men som kan behöva tecknas separat i basprodukterna. Vi hoppas att det kommer att göra det enklare för dig att överblicka vilka skydd som försäkringsbolagen erbjuder. Vill du till exempel begränsa dina kostnader för åldersavdrag kan du göra det i nästan alla bolag.

Alla villaförsäkringar har ett katastrofskydd

Trots andra skillnader är det viktigt att framhålla att alla villaförsäkringar ersätter dig om ditt hus exempelvis skulle brinna ned. Alla villaförsäkringar ger i detta fall ett bra försäkringsskydd.