2019-01-31 Nyhet

Krav på information om fonder

Konsumenternas Bank- och finansbyrå har utökat sin information om vilka krav som ställs på fondförvaltares fakta. Syftet är att du som konsument lättare ska kunna utvärdera vilka fonder du vill investera i.

Fondförvaltare har ofta olika sorters information om sina fonder på sin webbplats. Men det finns lagkrav på att viss information måste finnas för en fond.

- Den informationen ska du hitta i deras faktablad, informationsbroschyr och årsredovisning, berättar Jakob Stigsson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Men utöver lagkrav på information kan olika branschorganisationer sätta egna krav på sina medlemmar vad de ska informera konsumenter om. Du bör därför alltid läsa på om fonden på fondförvaltarens webbplats innan du väljer att investera i en fond, uppmanar Jakob Stigsson.

På konsumenternas.se kan du läsa mer om vilka krav som ställs på fondförvaltares information om fonder.