2019-01-02 Nyhet

Hur gäller din försäkring vid storm?

Beroende på vilken skada du har drabbats av kan du ha rätt till ersättning från olika försäkringar, till exempel din villaförsäkring, hemförsäkring och bilförsäkring. Det är viktigt att du anmäler skadan så snart som möjligt till ditt försäkringsbolag.

Villa

Om ditt hus drabbas av en skada under en storm kan du ha rätt till ersättning från din villaförsäkring. Vanligtvis betraktas en vindstyrka på minst 21 m/sek som storm.
Om ditt yttertak, takpannor eller takplåtar skadas av stormen får du ersättning för skadorna. Skador på putsen, fasaden eller på skorstensbeklädnaden som uppstår på grund av stormen ersätts däremot inte.

- Om däremot till exempel ett träd eller en flaggstång blåser omkull, eller grannens studsmatta flyger iväg och skadar ditt hus, ersätts samtliga skador på huset, säger Andrea Ekeblad Szanto, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Översvämning

Särskilt för dig som bor vid kusten innebär en storm ofta översvämningsskador. Om skadorna drabbar försäkrade byggnader så ersätts de men skador efter översvämning på tomtmark eller växthus ersätts inte.

Garage

Stormskador på garage brukar ersättas medan försäkringsskyddet för en fristående carport varierar mellan bolagen. Tomtmark är oftast undantagen.

- Stormskador på din tomtmark, till exempel på träd och buskar, flaggstång eller staket ersätts generellt inte. Inte heller skador på växthus, utvecklar Andrea Ekeblad Szanto.

Särskilda självrisker 

För stormskador gäller en grundsjälvrisk på mellan 1 500 och 3 000 kr beroende på försäkringsbolag. Vid en översvämning är självrisken ofta betydligt högre. Beroende på vilken försäkring du har, kan självrisken vid översvämning ligga på 10% av hela skadan, ofta som lägst 10 000 kr.

Förstörd mat vid strömavbrott

- Om du drabbas av strömavbrott och mat som du har i kylen och frysen blir förstörd, kan du få ersättning från din hemförsäkring. Men tänk på att inte slänga något innan du har tagit kontakt med ditt försäkringsbolag, för när du har kastat maten kan du ha svårt att uppskatta värdet på det förstörda, säger juristen Peter Stark på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Skador på bilen

- Vid stormskador på din bil kan du få ersättning för skadorna om du har en vagnskadeförsäkring, meddelar Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

- Om bilen skadats på grund av att träd eller takpannor från grannfastigheten fallit ned på bilen ersätts skadorna på bilen av din vagnskadeförsäkring. Självrisken får du normalt betala själv. Du kan inte kräva den av grannen. Grannen kan nämligen bara bli skyldig att betala din självrisk om han eller hon har varit vårdslös - till exempel inte har tagit ned ett dött träd. Detta är dock ofta svårt att visa om det blåst storm, avslutar Helen Bernerfalk.