2019-01-17 Nyhet

Du kan ha rätt till skadestånd om du halkar

Om du halkar och skadar dig kan du ha rätt till skadestånd om fastighetsägaren eller kommunen har varit vårdslös.

Fastighetsägare och kommuner har en skyldighet att ansvara för underhåll av den mark de äger. Har de brustit i sitt ansvar och du har skadats kan du ha rätt till ersättning för din personskada. De måste ha varit vårdslösa för att du ska få ersättning, till exempel genom att inte ha sandat enligt sin underhållsplan, inte ha åtgärdat hål i marken, eller liknande.

- Kom ihåg att det är du som har skadat dig som har bevisbördan för att fastighetsägaren eller kommunen har varit vårdslös. Det kan vara bra att ta fotografier av skadeplatsen. Ta också namn och telefonnummer till eventuella vittnen, säger Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå

Har du rätt till ersättning kan du bland annat få ersättning för kostnader, sveda och värk, inkomstförlust och bestående men.

Glöm inte att anmäla skadan även till de olycksfallsförsäkringar du har privat eller genom gruppförsäkring. Om skadan skedde på väg till eller från arbetet är det ett färdolycksfall och du kan anmäla skadan till AFA Försäkring.