2019-02-22 Nyhet

Vad vet svenskar om sitt försäkringsskydd när de reser utomlands?

Som svensk har du troligen ett ganska bra försäkringsskydd när du reser utomlands. Dels finns ett reseskydd i alla hemförsäkringar, vilket ca 97% av svenska hushåll har. Dels tecknas många separata reseförsäkringar utifrån specifika ändamål. Men hur står det till svenskarnas kunskap kring sina försäkringar?

Den 14 februari var Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, moderator för ett seminarium inriktat på svenskars resande. Seminariet arrangerades av försäkringsbolagens samarbetsorganisation Svenska Försäkringsföreningen.

- Bakgrunden till seminariet är att olika aktörer behöver diskutera vilka konsekvenser det får att allt fler personer från Sverige reser, berättar Gabriella Hallberg. Resorna blir längre i både distans och över tid. Folk reser på ett annat sätt, till exempel som "backpackers", eller att pensionärer bor utomlands i längre tider, Oförutsedda händelser kan alltid inträffa.

Punkter som diskuterades på seminariet var till exempel:

 • In- och utskrivning i Sverige.
  Många svenskar lever idag halvårsvis i de södra delarna av Europa. Men kan man tillbringa halva året i ett annat land och ändå vara skriven i Sverige? Vad gäller?
 • Vilka är riskerna med att vara oförsäkrad och att resa med psykisk ohälsa?
 • Svenskarnas kunskap om och inställning till rese- och försäkringar


Läs mer i programmet på Svenska Försäkringsföreningens webbplats:

Några viktiga slutsatser från dagen

 • Se till att du går till läkaren om du blir sjuk på resan.
  - Digitala läkarbesök via en app räknas oftast inte som ett läkarbesök enligt försäkringsbolagen, utan de flesta kräver att du ska ha gjort ett fysiskt läkarbesök för att få ersättning för vårdkostnader, förlorade semesterdagar och eventuellt en ersättningsresa, konstaterar Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.
 • Så här i sportlovstider är dessutom värt att poängtera att det alltid är viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag - eller den larmcentral de samarbetar med - om du plötsligt blir sjuk eller skadas på resan för att höra om du ersätts och i så fall hur.
  - Om du till exempel bryter benet på skidresan kan det krävas extra insatser för hemresan, och du vill för allt i världen inte bli nekad att stiga ombord på flyget. Behövs en extra flygstol behöver du få den kostnaden godkänd innan du reser hem, avslutar Gabriella Hallberg.


Dessutom diskuterades Resegarantilagen och vad som är nytt i den. Bland annat har rätten till ersättning vid inställda paketresor begränsats.