2019-02-14 Nyhet

Får jag ersättning för stöld när jag packat takboxen kvällen före?

Sportloven har börjat i vissa delar av Sverige. Många som ska resa till fjällen sätter på takboxen på bilen och packar den full med skidutrustning kvällen före avresan. Tänk på att stölder ur takboxar ökar.

På senare tid har det på många håll i landet rapporterats om ett ökat antal stölder av fastmonterade takboxar. Även stölder ur takboxar ökar.

Vilken ersättning kan du få?

- För själva takboxen kan du få ersättning från bilens halvförsäkring, säger Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Den gäller för stöld av tillbehör som monterats på bilen. Självrisken är ofta 1 500 kr, utvecklar Helen Bernerfalk. Mer information hittar du i vår jämförelse av bilförsäkringar.

- För till exempel skidorna som du har i takboxen kan i stället hemförsäkringens stöldskydd gälla, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Men här gör försäkringsbolagen olika. Ett bolag ersätter inte alls stöld av egendom som förvaras i bilen eller takboxen. De flesta bolag har beloppsbegränsningar på mellan
2 000 kr och 5 000 kr men några betalar ut högre ersättning genom det så kallade bortaskyddet. Då kan ersättningen bli 30 000 kr, 50 000 kr eller mer.

Stöld ur bilen

Har du förberett dig så väl så att du även har packat bilen full med väskor och barnens iPads?

- Väskor med dina kläder och pjäxor med mera kan precis som skidorna i takboxen omfattas av hemförsäkringen men ersättningen skiljer sig mycket mellan försäkringsbolagen, berättar Peter Stark. Tänk dock på att iPads räknas som stöldbegärlig egendom och normalt inte ersätts alls om de lämnas i bilen.

Inbrottet i bilen

För inbrottet i bilen kan du få ersättning från bilens halvförsäkring för till exempel en uppbruten dörr eller krossad ruta. Om inbrottet och stölden av takboxen sker samtidigt så räknas det som en skada med en självrisk.

Ett bolag = en självrisk

- Om sådana här händelser inträffar samtidigt är det en fördel att ha sin hem- och bilförsäkring i samma försäkringsbolag, berättar Helen Bernerfalk. Normalt behöver du då bara betala en självrisk för skadorna på bilen, den stulna takboxen och din stulna egendom. Har du dina försäkringar i olika bolag får du i stället betala en självrisk hos varje bolag, avslutar Helen Bernerfalk.