2019-02-19 Nyhet

Du kan ha rätt till ersättning för skador på grund av snötryck

Mycket snö har samlats på hustaken, särskilt i norra Sverige. Om snötrycket skulle knäcka till exempel en av takstolarna i ditt bostadshus kan du få ersättning från din villaförsäkring.

Din villaförsäkring kan ersätta skador i hustaket på din bostad om de orsakats av snötryck . Skador på andra tak, som altantak, skärmtak och liknande - eller skador på andra byggnader som garage och uthus - ersätts däremot inte. De flesta – men inte alla – fritidshusförsäkringar har motsvarande skydd.

- I de flesta försäkringar måste det dessutom vara takets bärande konstruktion (till exempel en takstol) som har knäckts på grund av snötrycket för att du ska få ersättning, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Vissa försäkringsbolag kan ersätta även andra snötrycksskador på den bärande konstruktionen i bostadshusets tak, till exempel en bjälke som har blivit sned.

- Då behöver alltså taket inte helt ha brutit samman för att bolaget ska ersätta skadan, förklarar Peter Stark. Du kan se i vår jämförelse av villaförsäkringar vilka skador ditt försäkringsbolag ersätter.