2019-12-05 Nyhet

Utökad information om strukturerade produkter

Konsumenternas Bank- och finansbyrå har utökat sin information om strukturerade produkter på konsumenternas.se. Syftet är att mer ingående beskriva vad strukturerade produkter är, vilka egenskaper de har och belysa risker med produkterna.

Disciplinnämnden för försäkringsdistribution anser att strukturerade produkter är en olämplig investering för konsumenter i allmänhet. Det beror på att strukturerade produkter är komplexa investeringar som gör det svårt för konsumenter att förstå vilka risker de utsätter sig för.

- Vi ville belysa komplexiteten på ett bättre sätt än tidigare och samtidigt förklara hur produkterna fungerar, vilka avgifter som finns och framhålla riskerna i strukturerade produkter. Därför valde vi att utöka informationen här på konsumenternas.se, säger Jakob Stigsson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.