2019-12-19 Nyhet

Julen ur ett bank- och försäkringsperspektiv - favorit i repris

Julen och vintern är en härlig tid men också en tid där vissa tråkiga händelser blir vanligare. Klappar blir stulna, obehöriga uttag görs på kreditkort, folk halkar och slår sig och juleljusen hotar att sätta eld på gardinerna ... Vi har grävt i arkivet och sammanställt några Aktuellt som belyser julen ur vårt perspektiv.

Håll koll på ditt kontokort i trängseln!

En obehörig transaktion är ett uttag eller köp som någon annan än du själv har gjort utan din tillåtelse. Om du råkat ut för obehöriga transaktioner så är huvudregeln att du inte är betalningsskyldig för dem. Bara om du varit grovt oaktsam riskerar du att själv behöva stå för det obehöriga uttaget.

Det förekommer att kortuppgifter blir stulna men också att de samlas in med hjälp av falska hemsidor eller andra tekniska lösningar och sedan säljs vidare.

Kort och kod ska förvaras åtskilda

- Lämna inte dina kort utan uppsikt och förvara aldrig kort och kod tillsammans, uppmanar Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Blir du av med kortet så gör du det svårare för bedragare om inte koden finns tillgänglig.

Cecilia Blomqvist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tillägger:
- Skulle du anses vara "grovt oaktsam" i fråga om att skydda din kod, följa bankens villkor för kortet eller med göra en spärranmälan – då får du stå för eventuella obehöriga uttag upp till 12 000 kr.

Att lämna julklappar i bilen kan stå dig dyrt

Lämna inte julklapparna i bilen när du handlar eller åker bort över jul. Bilens försäkring gäller aldrig och de flesta basskydd i hemförsäkringarna ersätter inte stöld av så kallad stöldbegärlig egendom ur bilen, inte ens om du bara lämnar julklapparna där en kort stund.

Alla hemförsäkringar har beloppsbegränsningar och aktsamhetskrav för egendom som förvaras i bilen. Särskilt hårda krav har försäkringsbolagen när det gäller stöldbegärlig egendom och kontanter.

– Förvarar du stöldbegärliga julklappar eller kontanter i bilen och det blir inbrott, är det stor risk att din hemförsäkring inte kommer att ersätta stölden, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Som stöldbegärlig egendom räknas bland annat alkohol, smycken, exklusiva väskor och elektronisk utrustning som mobiler, datorer och kameror men även musikinstrument.

Har du allriskskydd i din hemförsäkring kan du av vissa försäkringsbolag få ersättning för stöldbegärlig egendom när du lämnat bilen låst men bara obevakad en kort stund. Ett par försäkringar ger ersättning om bilen lämnats låst men obevakad i upp till en timme. Det kan ju vara ett bra skydd om man t.ex. stannar upp till en timme för att äta på sin bilresa.  

­– Du kan få ersättning för julklappar som inte betecknas som stöldbegärliga, men basskydden i hemförsäkringarna har i de flesta fall ett maxbelopp för hur mycket ersättning du kan få. Maxbeloppen ligger ofta på 2 000 -3 000 kr. Och några hemförsäkringar ersätter inte alls stöld ur bilen, avslutar Anna-Karin.

I vår jämförelse av hemförsäkringar kan du se hur din hemförsäkring gäller om du lämnar julklappar i bilen. Läs i tabellen ”Händelser utanför bostaden”.

Om du halkar och skadar dig kan du ha rätt till skadestånd

Fastighetsägare och kommuner har en skyldighet att ansvara för underhåll på den mark de äger. Har de brustit i sitt ansvar och du har skadats kan du ha rätt till ersättning för din personskada.

För att du ska ha rätt till skadestånd krävs att den som ansvarar för till exempel sandning av den gångväg där du halkade har varit vårdslös. Att de inte åtgärdat ett hål i marken, eller liknande, kan också betraktas som vårdslöst.

Tänk på att du kan behöva visa att fastighetsägaren eller kommunen varit vårdslös. Dokumentera gärna skadeplatsen med fotografier. Ta också namn och telefonnummer till eventuella vittnen.

Har du rätt till ersättning kan du bland annat få ersättning för kostnader, sveda och värk, inkomstförlust och bestående men.