2019-12-09 Blogg

Cash is king. Eller hur är det egentligen?

”Om jag hade pengar….” sjunger den fattige mjölkbonden Tevye i musikalen Spelman på taket. För många är pengar samma sak som kontanter och vi som jobbar på Konsumenternas Bank- och finansbyrå får ofta frågor om just kontanter i vår vägledning. Särskilt två frågor är vanligt förekommande: Kan butiken neka mig att betala med sedlar och mynt och Varför får jag inte ta ut mina pengar på banken som jag vill?

1.  Kan butiken neka mig att betala med sedlar och mynt?

Sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel, det står i lagen om Sveriges riksbank, riksbankslagen. Men betyder det att man alltid har rätt att betala med kontanter? Nja, huvudregeln är att du har det. Men, eftersom det råder omfattande avtalsfrihet så blir det i praktiken så att handlaren eller restaurangen kan välja att bara ta emot kortbetalning. Och det får de göra.

Om butiken eller restaurangen eller caféet sätter upp en skylt där det står att betalning bara kan göras med bankkort så har de avtalat med dig om att betalning bara kan ske på ett visst sätt. Du kan sen välja att handla i butiken eller beställa in mat på restaurangen, men du kan inte kräva att få betala med dina kontanter.

Ibland går det inte att avtala bort rätten att betala kontant

Högsta förvaltningsdomstolen prövade ett mål för ett par år sedan där frågan var om vårdinrättningar kunde vara helt kontantlösa. Frågan i målet rörde ett beslut som fattats av landstingsstyrelsen i Kronobergs län att patienter bara kunde betala med kort eller mot faktura. Fakturan kunde i sin tur betalas med kontanter men bara på två sjukhus i länet.

Högsta förvaltningsdomstolen menade att rätten att avtala bort kontanter som betalningsmedel är begränsad när det rör offentligrättsliga förhållanden, alltså förhållanden mellan staten och den enskilde. I det aktuella målet stred landstingets beslut därför mot riksbankslagen och beslutet upphävdes.

2.  Varför får jag inte ta ut kontanter som jag vill på banken?

”Men det är ju mina pengar!” Många konsumenter som kontaktar oss är upprörda över att de inte kan ta ut sina pengar som kontanter i kassan på banken. Eller för den delen att de inte kan sätta in pengar eller betala räkningar med sedlar och mynt. De flesta bankkontor hanterar i dag inte kontanter men även på de kontor som hanterar kontanter måste du anmäla större kontantuttag i förväg.

I dagsläget finns ingen skyldighet för bankerna att ta emot kontanter och det innebär att de på samma sätt som andra företag kan avtala bort skyldigheten att ta emot kontanter. Det innebär att det är tillåtet för banker att välja om de ska hantera kontanter och att reglera hur mycket kontanter deras kunder får ta ut åt gången.

Banken ställer penningtvättsfrågor

Det kan finnas anledning för banken att ställa frågor till dig om du kommer med en större mängd kontanter till banken. I penningtvättslagstiftningen finns regler om att bankerna i varje enskilt fall ska bedöma risken för penningtvätt. Banken kan därför komma att kräva information och även underlag för varifrån pengarna kommer ifrån och vad du ska göra med dem!

3.  Banker ska se till att alla i landet har tillgång till kontanttjänster – nytt förslag från regeringen

För en tid sedan har regeringen lämnat ett förslag om ny reglering till riksdagen. I korthet vill regeringen att vissa större banker ska ta ansvar för kontanthanteringen i landet. Med det menas att det är banker som ska se till att det finns möjlighet för konsumenter att ta ut pengar och möjlighet för företag att sätta in sina dagskassor.

Förslaget syftar till att säkerställa en viss lägsta nivå på tillgången till kontanttjänster för konsumenter och företag. Om en bank inte fullgör sina skyldigheter ska Finansinspektionen enligt förslaget kunna ingripa och besluta om föreläggande och sanktioner.  Skyldigheten för företagen att tillhandahålla kontanttjänster föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

I dagsläget så är tillgången till kontanter ett delat ansvar mellan olika aktörer. Riksbanken ger ut sedlar och mynt och har ansvar för att försörja Sverige med sedlar och mynt. Riksbanken styr däremot inte över hur mycket kontanter som används i samhället. Det är i stället marknaden, alltså banker och andra aktörer på kontantmarknaden, som har det grundläggande ansvaret för kontanthanteringen. Staten ska övervaka att kontanthanteringen fungerar.

Om det nya förslaget går igenom kommer det att innebära att vissa större banker pekas ut som ansvariga och att de också kan ställas till svars med förelägganden och sanktioner om det inte fungerar.

PS: Om ni inte redan sett Stadsteatern i Stockholms uppsättning av Spelman på taket med bl.a. Dan Ekborg som Tevye och Pia Johansson som hans fru Golde så tycker jag att ni ska göra det!  Den är helt fantastisk!

Cecilia Blomqvist, tidigare medarbetare på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.