2019-08-16 Nyhet

Skolförsäkringarna ger inte barnen tillräckligt skydd

Många barn är snart tillbaka i förskolan och skolan. Under skoltid omfattas barnen av skolans olycksfallsförsäkring och den gäller i många fall också på fritiden. Ändå ger inte skolförsäkringen ett tillräckligt skydd eftersom det bara är en olycksfallsförsäkring.

Även om ditt barn har en heltidsförsäkring via skolan gäller den inte för skador på grund av sjukdom. För att få ersättning efter sjukdom krävs en privat barnförsäkring.

- De flesta barn som drabbas av svåra, livslånga handikapp gör det på grund av sjukdom och inte på grund av olycksfall, förklarar Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det är när barn får bestående men efter en sjukdom som familjer kan drabbas av de största ekonomiska konsekvenserna. Därför bör man teckna en privat barnförsäkring som komplement till skolförsäkringen. Då kan man få ersättning både vid sjukdom och olycksfall.

Vet du hur kommunens skolförsäkring fungerar?

I en kartläggning som fackförbundet Forena nyligen gjort av vilka kommuner som försäkrar sina skolbarn på heltid och inte (Vem försäkrar barnen?) framgår att 39 av Sveriges 240 kommuner valt att inte försäkra barnen mer än under skoltid och att nio av tio föräldrar varken känner till hur deras skolförsäkring fungerar eller att de har ansvaret för att anmäla skador.

- Vi hoppas att alla Sveriges kommuner snart börjar försäkra skolbarnen även på fritiden men det största problemet med skolförsäkringarna är att föräldrar inte känner till dem över huvud taget, säger Anna-Karin Baltzari Danfors. Vi hoppas på nationella riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som föreskriver hur kommunerna ska informera om försäkringen och hur skador ska anmälas.