2019-08-30 Blogg

Samma risk men olika pris?

Säg att en familj består av en 59- åring och en 49-åring. Lyckligt gifta och med barnen utflugna ska de nu köpa en ny bil. De kommer att använda bilen precis lika mycket, exemplariskt kör de varannan gång till stormarknaden och på sommarsemestrarna byter de plats bakom ratten. Körstilen är efter alla år tillsammans identisk. Ändå kan försäkringspremien skilja sig åt beroende på vem av dem som köpte bilen. Varför?

Bild från freeimages.comJo, en äldre förare får oftast en billigare försäkring, allt annat lika. I det här fallet kan det alltså vara bra att den äldre köper bilen för att få ner priset på försäkringen.

Man eller kvinna spelar inte längre någon roll

Fram till 2012 var premien för män och kvinnor olika. Det här hade stöd i statistiken men ja, det kan ju sägas vara en variant av diskriminering, vilket är skälet till ändringen. Även om en 20-åring man statistiskt har en dubbelt så hög skaderisk som en 20-årig kvinna så är premien för mannen numera inte högre. Ändringen berodde förresten på EU-regler så det här är något som gäller i hela Europa.

Den som äger bilen ska försäkra den

Det är bara den person som äger bilen och är dess huvudsakliga brukare som ska försäkra bilen. Man får alltså inte köpa en bil, stå som ägare, och låta ett sina barn huvudsakligen använda den, bara för att den yngre personen – som är en högre risk – ska slippa betala ett högre pris.

Mellan makar och sambor brukar det här inte vara ett problem. Men har man t.ex. två bilar i familjen som bara används av ena personen, då ska var och en äga och försäkra ”sin bil” för att man ska vara på den säkra sidan.

Ålder är en av flera faktorer

Priset på försäkringen varierar delvis på grund av åldern. Äldre är generellt en ”bättre risk”, upp till en viss gräns. Självklart är en 50-åring statistiskt en säkrare bilförare än en 20-åring. Men är en 70-åring säkrare än en 30-åring. Nja, det är inte säkert, för någonstans börjar risken öka igen. Andra faktorer som skadefria år och antal år med körkort påverkar givetvis också priset på försäkringen eftersom det kan vara ett mått på risken.

En del försäkringsbolag beräknar premien utefter körstil, vilket kan få göra stor skillnad, särskilt för unga som statistiskt bedöms vara en högre risk och får betala ett högre pris.

En liten varning

Gå inte och gör ägarbyten i förhållandet för att tjäna några hundralappar! Det lilla ni skulle kunna ”vinna” i försäkringspremie lär tas ut av att marknadsvärdet på bilen sjunker pga att den har haft fler ägare. Och vilken ålder som är ger billigast premie varierar över tid och mellan olika bolag.

Däremot kan man för ett kommande bilköp där båda ska använda bilen roa sig med att i förväg se vem som kommer att få lägst pris och låta den personen köpa och försäkra bilen. Kanske något man inte tänker på när familjen köper ny bil?

 

Om Gustav

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson, och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat är jag en småbarnspappa som lever ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.