2019-08-02 Nyhet

Nu är det förbjudet att sälja CFD-kontrakt till konsumenter

Från och med den 1 augusti har Finansinspektionen infört nya föreskrifter om ett förbud mot att marknadsföra, distribuera och sälja vissa CFD-kontrakt till konsumenter.

Liksom den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har Finansinspektionen nu beslutat att införa ett förbud mot att marknadsföra, distribuera och sälja vissa typer av CFD-kontrakt till konsumenter, eller ordagrant till dem som kallas "icke-professionella investerare".

Både i Sverige och i Europa har det funnits ett tillfälligt förbud som förlängts flera gånger. I och med att Finansinspektionen nu har beslutat att införa förbudet i föreskrifter kommer förbudet att fortsätta att gälla tills vidare.

Finansinspektionen har noggrant övervägt beslutet att införa föreskrifter för ett fortsatt förbud. Deras bedömning är att det finns ett stort behov av konsumentskyddande regler när det gäller komplexa finansiella instrument med hög risk för förluster för konsumenter som CFD-kontrakt.

- Det är bra att vi nu har fått tydliga regler som skyddar konsumenter från försäljning av komplexa produkter som CFD-kontrakt, säger Jakob Stigsson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Undantag för vissa CFD-kontrakt

Föreskrifterna innebär inte ett totalförbud mot att sälja CFD-kontrakt till konsumenter utan vissa typer av CFD-kontrakt har undantagits. För att undantas från förbudet måste fem krav som ökar konsumentskyddet vara uppfyllda. Ett av kraven innebär att en konsument ska få en riskvarning om att CFD-kontrakt är en högriskprodukt. I riskvarningen ska bland annat konsumenten få information om hur stora kundförlusterna har varit med produkten tidigare.

Finansinspektionens föreskrift om CFD kontrakt