2019-08-15 Nyhet

Dåligt skydd för gravida – Konsumenternas Försäkringsbyrå i P1s Plånboken

Alla vanliga personförsäkringar undantar graviditet. Därför är de så kallade gravidförsäkringarna det enda skydd som gravida kan teckna. Men konsumenter kan få uppfattningen att gravidförsäkringarna ersätter mer än de gör.

En gratis gravidförsäkring innehåller inget skydd kopplat till graviditeten för den gravida utan är en sorts olycksfallsförsäkring med låga ersättningsbelopp. En betald gravidförsäkring ger visserligen ett bättre skydd till barnet, men inte heller den ger ett rimligt skydd till den gravida. En ersättning på maximalt 2 000 kr för en allvarlig förlossningsskada lär inte göra så stor skillnad för den gravida.

- Det är naturligtvis bättre med ett snävt skydd än inget alls, säger Karolina Reinholdsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det vore dock önskvärt med tydligare information från bolagen om vad försäkringen omfattar, och på längre sikt en utveckling av gravidförsäkringarna så att de även ger gravida ett bättre skydd.