2019-04-15 Nyhet

Vi utbildar Svenska kyrkan i att hjälpa till med bank- och försäkringsfrågor

Under våren och kommande höst utbildar Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank och finansbyrå diakoner, präster och andra medarbetare inom Svenska kyrkan i bank- och försäkringsfrågor.

När livet drabbar en är det värdefullt att ha verktyg för att lösa till exempel de nya ekonomiska förutsättningar som en förändrad livssituation kan innebära. Svenska kyrkans medarbetare träffar många människor som hamnat i ekonomisk utsatthet.

Utbildningen "Trygga din ekonomiska framtid" ska ge bland annat diakoner ökad kunskap i hur de kan stödja människor i frågor om privatekonomi, men också förmedla hur de kan guida vidare till rätt instans. 

Utbildningen är en kostnadsfri tvådagarskurs med brett innehåll där bland annat försäkringar ingår. Kursen samordnas av Finansinspektionen och är ett samarbete mellan myndigheter och företag.

Föreläsarna är experter inom sina områden och kommer från bland annat Min Pension, Kronofogden, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket och Svensk Försäkring.

- Jag tycker det är väldigt viktigt att medverka i de här sammanhangen, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vi bidrar med kunskap om vad som är viktigt att veta om försäkringar, så att personer kan undvika att hamna i ekonomiska svårigheter. Till exempel berättar vi om vilka försäkringar som är viktigast att ha. En annan viktig anledning till vår medverkan är att öka kännedomen om Konsumenternas Försäkringsbyrå och vad vi kan bidra med till alla privatpersoner.
- Det vi koncentrerar utbildningen på är att berätta om Konsumenternas Bank- och finansbyrå och att ge information om till exempel rätten att öppna bankkonto, som faktiskt är lagstadgad inom EU, tillägger Fredrik Pettersson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Människor i utsatthet eller som riskerar överskuldsättning behöver i första hand veta hur de förändrar den situationen men vi berättar också om hur man bäst kan spara, när ekonomin så tillåter.