2019-04-24 Nyhet

Så gäller försäkringen vid skogsbrand

Förutsatt att du har en hem-, villa- eller fritidshusförsäkring kan du få ersättning om din egendom har skadats av en skogsbrand. Vanlig tomtmark omfattas av din villaförsäkring, däremot måste skogsfastigheter vara försäkrade separat.

Som regel får du ersättning för både lösöre och byggnader som blivit skadade i en brand, under förutsättning att de är försäkrade. Utöver det kan du ha rätt till bland annat merkostnader.

Ersättning om du måste bo någon annanstans

Om din bostad inte kan användas på grund av skador kan du få ersättning för att bo någon annanstans under tiden du inte kan bo hemma. Du som har blivit uppmanad av myndigheterna att evakuera har också rätt till ersättning för det som i villkoren kallas "merkostnader för logi".

- Om din egendom inte har skadats, bör du dock först kontrollera med ditt försäkringsbolag om du får ersättning för merkostnader för logi, uppmanar Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Personskador

Personskador kan ersättas genom en olycksfallsförsäkring.

Skador på bilar

Skador på din bil kan ersättas via bilens halv- eller helförsäkring.

Självrisk och åldersavdrag 

Från ersättningen för din egendom dras en självrisk. Det görs också åldersavdrag. Hur stort beror dels på vilken typ av egendom det är, dels på hur gammal egendomen är. Åldersavdrag har som regel ett tak, som varierar mellan 75 000 kr och 105 000 kr, beroende på försäkringsbolag. Taket är alltså det högsta avdrag försäkringsbolaget gör.

- För detaljerad information om vad som gäller, är det alltid bäst att du kontaktar ditt försäkringsbolag, avlutar Anna-Karin Baltzari Danfors.