2019-04-04 Nyhet

Konsumententernas Försäkringsbyrå fyller 40 år - vårt oberoende behövs mer än någonsin

Konsumenternas Försäkringsbyrå har gett konsumenter oberoende vägledning om försäkring och pension sedan 1979. Vi når ut till allt fler – till exempel hade vår webbplats konsumenternas.se närmare två miljoner besök 2018 – men samtidigt har byrån fått konkurrens av en rad andra aktörer som också jämför försäkringar och hävdar att de är oberoende.

Konsumenter förväntas förstå ett försäkringslandskap som blir allt mer komplext. De stora bolagen har fått konkurrens av uppstickare som erbjuder fler och fler specialiserade försäkringar och allt fler aktörer vill vara med och påverka hur konsumenterna väljer. Hur berörs konsumenterna av det? Hur ska de förstå vilka försäkringar som är viktiga och inte?

- Behovet av oberoende vägledning har inte ändrats sedan vi började 1979, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå. Men nu 40 år senare finns det en rad andra aktörer som också hävdar att de är oberoende. Många av dem jämför försäkringar precis som vi, men de jämför bara ett urval från företag som de har ekonomiska avtal med. Därför måste vi visa konsumenterna på skillnaden - vilka bra tjänster vi har och berätta hur vi är oberoende på riktigt, eftersom vi har Konsumentverket och Finansinspektionen bakom oss tillsammans med Svensk Försäkring.

Hjälp till en, är hjälp till flera

- Konsumenterna ska också veta att hela vår verksamhet går ut på att förbättra försäkrings- och pensionsmarknaden, fortsätter Anna-Karin Baltzari Danfors. "Hjälp till en, är hjälp till flera" är temat i Konsumenternas Försäkringsbyrås verksamhetsberättelse för 2018. Vi vill lyfta fram hur varje telefonsamtal och mejl, varje försäkringsjämförelse och varje återkopplingsmöte gör att vi kan förmedla en unik bild av konsumenters problem till myndigheter och bransch samtidigt som vi kan erbjuda lösningar.

Vi återkopplar

Vi har i år liksom andra år haft regelbundna kontakter med Konsumentverket och Finansinspektionen. Då har vi tagit upp frågor och ärenden som är av intresse för myndigheternas tillsyn.

- Vi har också välutvecklade rutiner för att återkoppla till försäkringsbolagen, förklarar Anna-Karin Baltzari Danfors. Att regelbundet träffa bolag och diskutera är ett bra sätt att komma till rätta med problem och leder också till att villkor, produkter och service förbättras. Även arbetet med våra försäkringsjämförelser genererar kontakter och möten med försäkringsbolagen eftersom vi diskuterar försäkringarnas innehåll, produktutveckling och villkorens utformning.

Vi når ut till allt fler

Vi vill att så många som möjligt ska känna till vilken hjälp de kan få från oss. Och vi lyckas riktigt bra med det i våra olika kommunikationskanaler.

- Till exempel har vi haft närmare två miljoner besök på vår webbplats under året, berättar Anna-Karin Baltzari Danfors. Och vi är väldigt glada över att vår blogg – Bank- och försäkringsbloggen – fått en utmärkelse för bästa försäkringsblogg av kommunikationsbyrån Navigator.

- Vi har också i närmare två år genomfört ett större utbildningssamarbete tillsammans med länsstyrelserna runt om i landet, fortsätter Anna-Karin Baltzari Danfors. Vi har utbildat över 1 000 personer som har daglig kontakt med nyanlända vuxna och ensamkommande barn.

Framåtblick

Under 2019 och 2020 kommer vi att göra om vår webbplats och målet är att den ska locka ännu fler besökare. Vi kommer också att hjälpa konsumenter att få information om försäkringsbolagens konkreta hållbarhetsarbete inom produktområdena motor och boende och vi kommer att se över våra försäkringsjämförelser med målet är att de ska bli enklare. Vår ambition är också att vi ska kunna presentera prisuppgifter i jämförelserna.

2019 uppmärksammar vi våra 40 år

- Under 2019 fyller byrån 40 år. Vi ser fram emot att på olika sätt berätta om vår långa och breda erfarenhet av konsumentfrågor för allmänheten så att fler kan få hjälp av oss. För att möta konkurrensen från andra aktörer kommer vi i alla lägen att framhålla vår oberoende roll - och att vi inte har något vinstsyfte, avslutar Anna-Karin Baltzari Danfors.