2019-04-09 Nyhet Podd

Ditt barn och dina pengar – en bok om ekonomi och försäkring till blivande föräldrar

Från och med nu ska blivande föräldrar kunna få guidning i ekonomi och försäkring. Boken Ditt barn och dina pengar kan beställas av alla MVC och läsas på webbplatsen dittbarnochdinapengar.se. Finansinspektionen, Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå står bakom informationen tillsammans med flera andra organisationer.

Grattis, du ska bli förälder! Så börjar boken Ditt barn och dina pengar. Boken är sedan uppdelad i tre delar: Gravid, Föräldraledig och Familj. På ett tydligt sätt beskrivs till exempel hur det fungerar med föräldrapenning, att den påverkar även ens framtida pension och det finns fakta om försäkringar och sparande.

Spara till barn

- Vi har skrivit information om hur man kan spara till sitt barn, om man har möjlighet, berättar Fredrik Petersson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Hur ska man tänka? I vems namn ska man spara, och hur – sparkonto, fonder eller aktier? Det kan du också höra mer om i vår podd Sparande till barn.

Viktigt att skaffa barnförsäkring

I Ditt barn och dina pengar understryks också hur viktigt det är att planera för sin nya ekonomi och att ha försäkringar, framför allt till barnet. Man bör teckna en barnförsäkring så snart barnet fötts.

- Skälet är att barnförsäkringen bara ersätter sjukdomar som barnet har visat symtom på efter att du tecknat försäkringen, förklarar Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. - Ju längre tid som barnet inte har någon försäkring, desto större är risken att ett symptom visar sig och ni därför inte kan få ersättning för det. En barnförsäkring kompletterar samhällets skydd och kan ge ersättning både om barnet får en skada efter en olyckshändelse och efter sjukdom.

Gratis hjälp att få

Tanken med Ditt barn och dina pengar är också att visa att det finns mycket gratis hjälp att få om ekonomi känns svårt och besvärligt eller till och med har blivit en skuldsituation. Budget- och skuldrådgivare finns i alla kommuner och till exempel kan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå ge oberoende och kostnadsfri vägledning.

Möter du blivande föräldrar?

Om du träffar blivande förstagångsföräldrar i ditt arbete kan du beställa boken här för att dela ut den. Du kan också läsa mer om Ditt barn och dina pengar på finansinspektionen.se.

 

Fakta om Ditt barn och dina pengar

Från och med den 8 april kommer boken Ditt barn och dina pengar att finnas tillgänglig bland annat på vissa mödravårdscentraler, MVC. Informationen kommer också att finnas på webbplatsen dittbarnochdinapengar.se. Fakta och information kommer från Konsumentverket, Kronofogden, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Pensionsmyndigheten, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå och Fondbolagens förening.

Redaktör: Finansinspektionen

Informationen är inte heltäckande och du kan behöva kontakta myndigheterna för att få detaljerad information om vad som gäller just dig.