2018-01-31 Podd

Bank- och finanspodden om klagomål på banken

Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Bank- och finanspodden. I det här avsnittet pratar vi om hur man kan klaga på en bank eller ett annat finansiellt företag.

En viktig uppgift för Konsumenternas Bank- och finansbyrå är att vägleda konsumenter som är missnöjda med en bank eller ett finansiellt företag. I det senaste avsnittet av Bank- och finanspodden pratar vi därför om klagomål. Vi ger tips om vad som är viktigt att tänka på när man klagar och vi berättar om hur klagomålsprocessen – klagomålstrappan – ser ut.

- Hos de flesta finansiella företag kan du gå vidare med ditt klagomål inom företaget om du inte får gehör när du pratar med din bankkontakt eller med kundtjänsten, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Slutligen kan du begära omprövning hos en klagomålsansvarig eller kundombudsman. Det är ett smidigt sätt att få ditt klagomål prövat, sammanfattar Eva Lindström.  

- Tänk också på att inte vänta för länge med att klaga eller ge synpunkter när du tycker att något är fel, tillägger Fredrik Pettersson, även han jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Du ska reklamera så snart du har upptäckt något som är fel, och det finns tidsgränser för när du senast måste reklamera.

Lyssna på poddavsnittet om klagomål här: