2018-02-20 Podd

Nytt avsnitt om bolån i Bank- och finanspodden

Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Bank- och finanspodden. I det här fjärde avsnittet tar vi oss an bolån.

Frågor om bolån är bland de vanligaste hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Det finns många regler som är viktiga att känna till och bolånet är ofta en stor post i hushållsbudgeten.

- Eftersom det är ett stort område kommer vi att ägna flera avsnitt av podden åt bolån. I det här avsnittet pratar vi om vad man behöver tänka på innan man ansöker om ett bolån, och om bolånetaket och amorteringskravet, säger Fredrik Pettersson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

- Vi har haft väldigt många frågor om amorteringskravet sedan det trädde i kraft i juni 2016. Och om ett par veckor, den 1 mars, kommer en skärpning av amorteringskravet att börja gälla. I podden tar vi upp de viktigaste reglerna, säger Eva Lindström, också hon jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Lyssna på poddavsnittet om bolån här: