2018-01-01

Nya krav på konsumentinformation om vissa värdepapper

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya krav på hur informationen om vissa typer av värdepapper ska vara utformad. Bland annat ska det finnas en särskild varning till konsumenter om produkten anses svår att förstå.

Det är så kallade paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter som omfattas av det nya kravet på konsumentinformation. Exempel på sådana produkter är

  • fonder
  • kapitalförsäkringar
  • strukturerade produkter
  • derivat

De nya kraven innebär att det måste finnas faktablad om varje produkt och att faktabladet ska följa en viss standard.

- Till exempel måste faktabladet innehålla information om vem som har tagit fram eller utvecklat produkten och ha en särskild varning om produkten är svår att förstå, berättar Susanne Johansson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Det ska också finnas en riskindikator för produkten på en skala mellan 1 och 7 och en uppgift om möjlig avkastning, fortsätter Susanne Johansson.

Informationen ska lämnas i god tid innan konsumenten fattar beslut om sin investering.

- Det är många nya formkrav, men syftet med reglerna är att göra det enklare för konsumenter att jämföra denna typ av produkter, konstaterar Susanne Johansson.

Läs mer om värdepapper här

Läs mer om att välja fond

Läs mer om kapitalförsäkringar

Läs mer om strukturerade produkter

Läs mer om derivat

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå