Jämför KAP-KL valbara bolag före 2012

Observera att den information som finns i denna jämförelse var aktuell fram till 2011-12-31. Från den 1 januari 2012 har det skett förändringar vad gäller valbara bolag, avgifter, sätt att hantera utbetalning och vilken entréfond som är gällande.
Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå