ITPK - valbara bolag före 1 juli 2007

Läs mer

Här kan du bland annat jämföra de tidigare valbara bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter. Observera att den information som finns i jämförelsen var aktuell fram till 2007-06-30. Från den 1 juli 2007 har det skett förändringar vad gäller valbara bolag, avgifter, sätt att hantera utbetalning och vilken entréfond som är gällande.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå