ITPK - valbara bolag 2007-2013

Läs mer

Här kan du bland annat jämföra de tidigare valbara bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå