Pensionsguiden

Om privata pensionsförsäkringar

Många privatpersoner har privata pensionsförsäkringar – även om de flesta slutat spara aktivt i dem när skatteförmånerna för sparformen ändrades den 1 januari 2016. Du kan oftast flytta kapitalet i en privat pensionsförsäkring till en annan motsvarande pensionsförsäkring. I Pensionsguiden - privat pension kan du se JämförPris på olika försäkringar och ta ställning till om det kan vara värt att flytta ditt kapital.

Ett vanligt sätt att spara till sin pension har varit att spara i en privat pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande. Avdragsrätten i de sparformerna i princip slopades från den 1 januari 2016, vilket gör att de flesta hittat andra alternativ för sitt pensionssparande, som en kapitalförsäkring, fonder eller aktier, amortering på lån och liknande.

Det kapital man redan har i en  privat pensionsförsäkring kostar fortfarande pengar varje år. Vad den kostnaden blir kan du se i beräkningsfunktionen Jämförpris.  I Pensionsguiden - privat pension kan du också jämföra uppgifter om avgifter, valmöjligheter, historisk avkastning och flyttkostnader för traditionella försäkringar, fondförsäkringar och depåförsäkringar. I jämförelsen visas bara de bolag dit du kan flytta ett tidigare sparat kapital.

 

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå