Om eget pensionssparande

Ett vanligt sätt att spara till sin pension har varit att spara i en privat pensionsförsäkring eller i ett individuellt pensionssparande. Avdragsrätten i de sparformerna slopades från den 1 januari 2016, vilket gör att de flesta behöver hitta andra alternativ för sitt sparande till pensionen. Du kan spara till din pension på olika sätt, till exempel i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto (ISK), genom att köpa fonder och aktier, amortera på lån och liknande.

Privat pensionsförsäkring och Individuellt pensionsparande (IPS) har varit ett avdragsgillt pensionssparande som funnits under lång tid. Avdragsrättens storlek har under åren sänkts och slopades helt för många den 1 januari 2016.

Sätt inte in mer pengar

De allra flesta ska därför sluta att spara i privat pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande för att undvika att bli dubbelbeskattade.

Du blir dubbelbeskattad eftersom du inte längre får göra avdrag för det belopp som du sätter in, men ändå kommer att få betala inkomstskatt på det beloppet när du tar ut pensionen.

Undantag för två grupper

Observera att det dock finns undantag för två grupper: Egenföretagare och de som inte har någon tjänstepension i sin anställning kan fortsatt göra avdrag i deklarationen för motsvarande 35 procent av inkomsten från sin näringsverksamhet eller från sin lön - upp till maximalt 10 prisbasbelopp. Läs mer på Skatteverket

Vad händer med det jag redan har sparat?

​De pengar som du redan har sparat finns kvar där du har dem idag och de fortsätter att förvaltas på samma sätt som tidigare. Vill du byta sparinstitut för ditt IPS-sparande kan du alltid göra det. Du kan också alltid ändra sparform inom ditt IPS-konto exempelvis från aktier till fonder eller mellan fonder.

När det gäller privata pensionsförsäkringar finns det inte alltid flytträtt. Kontrollera vad som gäller för din pensionsförsäkring. Om du funderar på att flytta pengarna från en pensionsförsäkring från ett försäkringsbolag till ett annat eller byta förvaltningsform exempelvis från traditionell försäkring till fondförsäkring, så är det viktigt att alltid ta reda på vad det kostar och vilket värde du får flytta.

Behöver jag pensionsspara?

Ta reda på först vilken pension du kan komma att få. Gå in på minpension.se och se dina egna siffror för pensionen - den allmänna pensionen (orange kuvertet), den du får från jobbet (tjänstepensionen) och eventuellt privat pensionssparande.

Men även om du har hunnit jobba heltid många år och din pensionsprognos ser bra ut kan det finnas anledning att spara om du har möjlighet. Du kan behöva en buffert även innan du går i pension om du t ex blir sjuk eller inte kan arbeta av andra skäl eller om pensionssystemet förändras.

Vilka alternativ finns det?

Det finns många olika sätt att spara till sin pension. Allt från exempelvis vanligt sparkonto, investeringssparkonto (ISK), kapitalförsäkring, fonder och löneväxling. Det kan också vara bra att välja att spara på flera olika sätt och kombinera sparalternativen.

Här är några exempel på eget sparande:

Investeringssparkonto - På ett sådant konto kan du spara i fonder, aktier och andra värdepapper. Skillnaden mot att spara till exempel i fonder eller aktier på vanligt sätt, är att du inte betalar skatt när du säljer fondandelar eller aktier som gått med vinst. I stället betalar du en årlig skatt som beräknas på hur mycket ditt sparande på kontot sammanlagt är värt. Du betalar skatt även om värdet har minskat. Ditt sparande på ett ISK är inte bundet utan du kan sälja eller byta dina tillgångar när du vill.

Kapitalförsäkring - En kapitalförsäkring är en sparform där ditt sparande placeras via ett försäkringsbolag. Skillnaderna mot ett vanligt sparande är framför allt beskattningen. I stället för att du betalar skatt på vinsten vid försäljning av exempelvis en fond, så betalar du en årlig skatt på värdet av de tillgångar du har i försäkringen. Du betalar skatt även om värdet har minskat. Väljer du att placera pengar i en kapitalförsäkring kan du ofta själv bestämma hur länge du vill binda pengarna, vanligtvis minst fem eller tio år. Mot en avgift har du ofta möjlighet att avbryta avtalet tidigare. Det finns tre huvudtyper av kapitalförsäkringar:

  • Fondförsäkring där du väljer mellan de fonder som försäkringsbolaget erbjuder
  • Traditionell förvaltning där försäkringsbolaget sköter förvaltningen och erbjuder en viss lägsta avkastning
  • Depåförsäkring där du placerar i fonder, aktier eller andra värdepapper

Sparkonto - På ett sparkonto får du ränta på dina sparpengar. Räntan är antingen rörlig eller fast. Det är tryggt att spara på ett sparkonto om du väljer ett sparkonto där dina sparpengar skyddas av den statliga insättningsgarantin om bolaget skulle gå i konkurs.

Fonder - Att spara i fonder innebär att du köper andelar i en fond, som i sin tur köper aktier eller räntebärande värdepapper för pengarna. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt satsade kapital. Ofta är risken högre om du väljer en aktiefond och lägre om du väljer en räntefond.

Värdepapper - Att spara i värdepapper innebär exempelvis att köpa aktier och  obligationer. Oavsett vilken typ av värdepapper du köper finns risk att du förlorar en del av kapitalet.

Amortera på ditt bolån - Att amortera på sitt bolån kan vara ett alternativt sätt att spara på. När du väljer att amortera så betalar du av på den faktiska skulden. På det sättet minskar summan pengar du lånat, och därmed även räntekostnaden.