Passandebedömning

Enligt lagen om värdepappersmarknaden är företag som utför värdepapperstransaktioner, exempelvis banker och värdepappersbolag, skyldiga att göra en så kallad passandebedömning innan de genomför köp av finansiella instrument. Syftet med regeln är att förhindra att du gör placeringar som inte passar dig, kanske för att de är mer riskfyllda än du tänkt dig.

Passandebedömningen går ut på att företagen ska kontrollera att den placering du vill göra passar dig utifrån din tidigare kunskap om den aktuella produkten.

I vissa situationer behövs ingen passandebedömning

I vissa situationer behöver företagen inte göra någon passandebedömning. Det gäller i det fall du själv tar initiativ till placeringen, när placeringen är ett så kallat okomplicerat finansiellt instrument och när företaget klart och tydligt har informerat dig om att de inte kommer att bedöma om placeringen passar dig. (Med "okomplicerade instrument" menas exempelvis aktier och andelar i värdepappersfonder).

Om du däremot tänker göra en placering i ett mer komplicerat finansiellt instrument, till exempel köpa ett certifikat eller någon annan så kallad strukturerad produkt, är företagen skyldiga att göra en passandebedömning innan köpet genomförs.

När du fått rådgivning

Har du fått råd att göra en placering av en rådgivare, exempelvis av en försäkringsförmedlare, är det inte alltid rådgivaren som ska göra passandebedömningen. Passandebedömningen ska göras av den som faktiskt köper in den aktuella produkten för din räkning, alltså det företag som utför din order. Oftast överlåter rådgivaren din undertecknade teckningsanmälan till ett separat värdepappersbolag, som sedan köper den aktuella produkten för din räkning. I den situationen är det alltså värdepappersbolaget som är skyldiga att göra en passandebedömning, inte rådgivaren.

Läs igenom noga

Träffar du en rådgivare, går passandebedömningen rent praktiskt till så att du får besvara ett antal standardiserade frågor. Frågorna finns ofta på teckningsanmälan för själva produkten. Ibland får du istället fylla i ett separat papper.

Läs noga igenom frågorna som ställs. Svara sanningsenligt på alla frågor. Läs också noga igenom den slutsats/rekommendation som lämnas till dig efter det att du har besvarat frågorna. Ibland blir slutsatsen att placeringen du tänker göra inte passar dig. Tänk då noga efter en gång till innan du bestämmer dig. Placeringen du tänker göra är kanske då mer riskfylld än du hade tänkt dig.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå