Om sparkonton

På ett sparkonto kan du spara pengar både på kort och lång sikt. Det finns olika typer av konton, både sådana där du fritt kan ta ut dina pengar när som helst och konton med bindningstider eller andra begränsningar för uttag. Skyddet för ditt sparkapital varierar beroende på vilken slags bolag du sparar hos.

Spara hos bank eller kreditmarknadsbolag

Du kan ha ett sparkonto hos en bank eller ett kreditmarknadsbolag. För att få ta emot pengar från privatpersoner och företag för insättning på konto måste de ha tillstånd av Finansinspektionen.  Sparkonton i sådana bolag är tryggt eftersom sparandet skyddas av en statlig insättningsgaranti.

Spara hos inlåningsföretag

Du kan också spara hos inlåningsföretag. De är registrerade hos Finansinspektionen, men står inte under någon tillsyn. Vid registreringen kontrolleras enbart ägare, ledning och företagets interna regler om penningtvätt. När du sparar hos ett inlåningsföretag finns det ingen insättningsgaranti. Det innebär att du riskerar att förlora hela det insatta beloppet om företaget skulle gå i konkurs. Därför får inlåningsföretag högst ta emot 50 000 kronor från en och samma konsument.

Spara hos kooperativ sparkassa

Sparkassor inom konsument- och bostadskooperationen är en form av inlåningsföretag. När du, som medlem sparar hos kooperationen har du ingen insättningsgaranti. Beloppsbegränsningen på 50 000 kronor som finns för andra inlåningsföretag gäller inte hos de kooperativa sparkassorna, utan där kan du sätta in större belopp.

Kontrollera uttagsvillkor

Det konto som har den högsta räntan behöver inte vara det konto som är lämpligast. På konton med högre räntesatser kan det finnas villkor som begränsar antalet fria uttag. Det innebär att om du gör fler uttag än vad villkoren tillåter, får du betala en uttagsavgift på ca 1-2 procent av det uttagna beloppet. Kontrollera därför alltid uttagsvillkoren noga innan du väljer sparkonto.

Rätten att öppna konto

Banker och kreditmarknadsbolag som erbjuder inlåningskonton har en skyldighet att ta emot insättningar från alla. Det betyder att alla också ska kunna öppna ett konto hos dessa bolag.

I vissa speciella fall kan det finnas undantag från denna skyldighet, till exempel om banken begår ett brott genom att ta emot pengarna, om det finns misstanke om penningtvätt eller om kunden tidigare gjort sig skyldig till misskötsel eller ohederlighet mot banken.

Enligt Finansinspektionens allmänna råd om inlåningskonton bör betalningsanmärkning inte utgöra tillräcklig grund för att neka någon att öppna ett konto.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå