Jämför kapitalförsäkringar

Läs mer

En kapitalförsäkring är en sparform där ditt sparande placeras i en försäkring hos ett försäkringsbolag. Här kan du jämföra kapitalförsäkringar. Du kan bland annat jämföra avgifter, försäkringsskydd, lägsta/högsta sparbelopp och återköpsvillkor.

Traditionell förvaltning, fondförsäkring och depåförsäkring

Det finns tre huvudtyper av kapitalförsäkringar:

  • Traditionell förvaltning där försäkringsbolaget sköter förvaltningen och du får en garanti på ditt sparande
  • Fondförsäkring där du själv väljer mellan fonder som försäkringsbolaget erbjuder
  • Depåförsäkring där du själv väljer hur du vill placera i ett utbud av fonder, aktier eller andra värdepapper

Så här fungerar sparandet

Andra skatteregler gäller för en kapitalförsäkring än för vanligt sparande. I stället för att du betalar skatt på vinsten vid försäljning av exempelvis en fond så betalar du en årlig skatt. Skatten beräknas på värdet av ditt sparande och de inbetalningar du gjort under året.

Sparandet är ofta bundet under en viss tid. Vill du avbryta sparandet tidigare kan du få betala en avgift. Det är inte alltid möjligt att få ut hela beloppet i förtid. När spartiden är slut kan du välja att få utbetalningen som ett engångsbelopp eller som löpande betalningar under en längre tid.

Villkor och avgifter skiljer sig åt en hel del mellan olika produkter, så läs förköpsinformation och annan information om försäkringen noga innan du bestämmer dig.

Försäkringsskydd

I en kapitalförsäkring ingår ett återbetalningsskydd som innebär att om du dör utbetalas 99-101 % av försäkringskapitalet till insatt förmånstagare eller till ditt dödsbo. Premiebefrielse, förvalt dödsfallsbelopp och livsvarig utbetalning är andra typer av försäkringsskydd som försäkringsbolaget kan erbjuda att teckna till kapitalförsäkringen.

 

 

 

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå