Jämför investeringssparkonton (ISK)

Läs mer

På ett investeringssparkonto kan du placera i olika sparformer. Du kan exempelvis kombinera ditt sparande i aktier, fonder, obligationer eller andra finansiella instrument. Du kan också ha kontanter på kontot.

Själva investeringssparkontot är avgiftsfritt men bolagen tar ut olika avgifter beroende på vilka sparformer du väljer att ha på ditt ISK. I jämförelsen kan du bland annat se vilka sparformer bolagen erbjuder och vilka avgifter de tar ut.

Du behöver inte deklarera för vinster och förluster när du säljer tillgångar du har i ett ISK. Du betalar istället en årlig avkastningsskatt (schablonskatt) på värdet på kontot.

Mer information om ISK hittar du här

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå