Jämför Individuellt pensionssparande

Läs mer

Individuellt pensionssparande (IPS) är ett bundet pensionssparande som du kan ha i en bank, ett värdepappersbolag eller i ett utländskt värdepappersföretag med filial i Sverige. Tidigare fanns avdragsrätt för sparande till IPS, men avdragsrätten har nu slopats helt för de allra flesta.

På sparkapitalet betalar du en avkastningsskatt som beräknas med en schablonmetod.

Pengarna kan, med vissa få undantag, betalas ut tidigast när du fyllt 55 år. Du betalar inkomstskatt när pensionen betalas ut. 

Du kan däremot när som helst under spartiden eller utbetalningstiden omplacera hela eller delar av behållningen på ditt pensionssparkonto. Du kan exempelvis byta fonder, byta fond mot aktier eller aktier mot likvida medel.

IPS omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. IPS i Danske Bank omfattas dock av den danska insättningsgarantin.

 

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå