Jämför Individuellt pensionssparande

Läs mer

Individuellt pensionssparande (IPS) är ett bundet pensionssparande som du kan ha i en bank, ett värdepappersbolag eller i ett utländskt värdepappersföretag med filial i Sverige. Tidigare fanns avdragsrätt för sparande till IPS, men avdragsrätten har försämrats kraftigt. Från den 1 januari 2015 sänktes avdragsrätten till 1 800 kr per år och från 2016 slopades avdragsrätten helt för de allra flesta.

På sparkapitalet betalas en avkastningsskatt som beräknas med en schablonmetod.

Pengarna kan, med vissa få undantag, betalas ut tidigast när du fyllt 55 år. Du betalar inkomstskatt när pensionen betalas ut. 

Du kan när som helst under spartiden eller utbetalningstiden däremot omplacera hela eller delar av behållningen på ditt pensionssparkonto. Du kan alltså exempelvis byta fond, byta fond mot aktier eller aktier mot likvida medel.

IPS omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. IPS i Danske Bank omfattas dock av den danska insättningsgarantin.

 

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå