Jämför Individuellt pensionssparande

Individuellt pensionssparande (IPS) är ett pensionssparande som du kan ha i en bank, ett värdepappersbolag eller i ett utländskt värdepappersföretag med filial i Sverige. Tidigare fanns avdragsrätt för sparande till IPS, men avdragsrätten har försämrats kraftigt. Från den 1 januari 2015 sänktes avdragsrätten till 1 800 kr per år och från 2016 kommer avdragsrätten att slopas helt för de allra flesta.

Läs mer

På pensionskapitalet betalas en avkastningsskatt som beräknas med en schablonmetod. Pengarna kan, med vissa få undantag, betalas ut tidigast när du fyllt 55 år och normalt ska utbetalningarna pågå under minst 5 år. Du betalar inkomstskatt när pensionen betalas ut. 

Du kan när som helst under spartiden eller utbetalningstiden omplacera hela eller delar av behållningen på ditt pensionssparkonto. Med omplacering menas att du kan flytta kapital mellan olika underliggande konton inom ett och samma pensionssparkonto till exempel flytta kapital från en fond till ett sparkonto.

Har du inte satt in en förmånstagare betalas sparkapitalet på ett IPS-konto ut till dödsboet, om du dör innan kontot är tömt.

IPS omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. IPS i Danske Bank omfattas dock av den danska insättningsgarantin.

 

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå