Bank- och finansbyråns verksamhet

Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå kan du som är privatperson få hjälp och vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut.

Organisationsnummer

802400-0039

Adress

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 24215

104 51  Stockholm (Karlavägen 108)

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå