Ränteuppräkning

Ett seniorlån med ränteuppräkning är ett lån där ränteskulden ökar under hela lånets löptid.

När du ansöker om ett seniorlån med ränteuppräkning bestämmer långivaren hur stor del av bostadens marknadsvärde som du får belåna. Den långivare som erbjuder seniorlån med ränteuppräkning beräknar belåningsgraden utifrån din ålder. Den maximala belåningsgraden för en 60 åring är 15 procent av bostadens marknadsvärde. Belåningsgraden ökar sedan enligt en given skala till maximalt 45 procent för en 86-åring.


Om din bostad redan är belånad använder långivaren en del av seniorlånet till att lösa det befintliga lånet, därefter betalas resterande del ut till dig.

Betalas ut som ett engångsbelopp

Lånet betalas ut som ett engångsbelopp. Du betalar inte räntan löpande utan räntekostnaden räknas upp kvartalsvis (ränteuppräkning) och du betalar den först dag du väljer att lösa lånet. Det innebär att din skuld ökar under hela lånets löptid.

Återbetalning

Lånet har ingen tidsbegränsning vilket innebär att du kan bo kvar och behålla ditt lån så länge du själv vill. Långivaren lämnar en skuldfrigaranti som innebär att du aldrig blir skyldig mer än du får ut vid en försäljning av bostaden. När det blir aktuellt att lösa lånet betalar du den totala skulden som består av det ursprungliga lånebeloppet och den obetalda räntan.

Ränteavdrag

Räntan anses inte vara betald årligen. Detta medför att du inte kan göra något årligt avdrag i deklarationen. När du löser lånet får du göra avdrag för räntekostnaden mot en eventuell reavinst som uppkommer när du säljer bostaden.