Beräkna ränteskillnadsersättning

Här kan du räkna ut vad du kan få betala i ränteskillnadsersättning. Banken har rätt till sådan ersättning om du löser ditt bolån under en period då räntan är bunden.
Läs mer

Metoden för att räkna ut ränteskillnadsersättning ändrades den 1 juli 2014. I kalkylen kan du beräkna ersättningen både enligt den nya metoden och enligt de gamla metoderna.

Välj ”Räntan bands 2014-07-01 eller senare” om du tog ditt lån, eller band räntan på ditt befintliga lån, den 1 juli 2014 eller senare.

Välj ”Räntan bands före 2014-07-01” om du har ett lån med en bindningstid som påbörjades före den 1 juli 2014.

Beräkningen utgår från att du löser ditt lån i dag. Vill du göra en beräkning av ett lån med en tidigare lösendag kan du ange ett tidigare datum än dagens (upp till två år bakåt i tiden). Däremot kan du inte i förväg räkna ut ersättningen för en kommande lösendag eftersom kalkylen bygger på räntor som ändras varje dag. Du kan dock få en uppskattning om beloppet genom att använda dagens datum.

Beloppet du får fram i kalkylen är ungefärligt. Mindre avvikelser mellan vår kalkyl och bankernas beräkningar kan förekomma.