Lånelabbet

Hur mycket mer kostar bolånet per månad när räntan höjs? Hur mycket snabbare blir ditt lån slutbetalt om du ökar amorteringen? Hur påverkas kostnaden om du löser ett par dyra småkrediter eller om du amorterar snabbare? Här kan du få en totalbild av dina lånekostnader och göra beräkningar av hur ändrade räntor och amorteringar påverkar kostnaderna. Du kan räkna på ett enstaka lån eller på många lån. Du kan se både i siffror och i diagram hur månadskostnaden och den totala kreditkostnaden påverkas av förändringarna.
Läs mer

I den vänstra delen av kalkylen lägger du in ditt eller dina lån som de ser ut i dag. I den högra delen kan du laborera med ändrade räntor eller ändrade amorteringar. Där kan du också ta bort lån som du tänker lösa eller lägga till nya lån.

I kalkylen räknar vi med så kallad rak amortering. Rak amortering är en återbetalningsmetod där du betalar av (amorterar) på skulden med ett lika stort belopp varje gång du betalar. Utöver amorteringen betalar du ränta som räknas på den aktuella skulden vid varje betalningstillfälle. Det betyder att dina betalningar kommer att vara större i början och minska efterhand. Bostadslån brukar återbetalas med rak amortering. Andra slags lån har ibland rak amortering och ibland är de annuitetslån. Om du vill se hur ett annuitetslån fungerar så kan du använda vår Lånekalkyl. Ska du köpa bostad och vill beräkna lånekostnaderna så kan du använda vår Bolånekalkyl.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå