Byggfelsförsäkringar och färdigställandeskydd

Om du ska låta bygga ett hus eller utföra bygglovspliktiga åtgärder på ditt hus så behöver du i många fall skaffa ett så kallat färdigställandeskydd. Kravet på att du också ska ha en byggfelsförsäkring upphörde dock den 1 juni 2014.

När du låter en företagare bygga ett nytt småhus åt dig är det obligatoriskt att du skaffar ett färdigställandeskydd, medan byggfelsförsäkring inte längre är obligatoriskt.  

Om du ska göra till- eller ombyggnadsarbeten avgör byggnadsnämnden i din kommun när de får in din bygganmälan om du behöver färdigställandeskydd.

Självbyggare

Bygger du ditt hus själv behövs dock varken färdigställandeskydd eller byggfelsförsäkring. Inte heller om du ska bygga en skyddad uteplats, ett skärmtak eller en friggebod.

Fritidshus

Är det ett fritidshus du låter bygga så avgör byggnadsnämnden i kommunen om du måste ha ett färdigställandeskydd. Du måste själv begära att de ska pröva frågan.

Byggfelsförsäkring i 10 år

För ett vanligt hus kostar en byggfelsförsäkring cirka 10 000 - 40 000 kr. Den ger ett försäkringsskydd för fel i entreprenaden i 10 år. Försäkringen följer huset, så om du flyttar tar den nya ägaren över försäkringsskyddet.

Entreprenören går i konkurs

Ett färdigställandeskydd omfattar samma arbeten som en byggfelsförsäkring. Den ska täcka kostnaderna för att slutföra arbetena om entreprenören exempelvis går i konkurs. Skyddet kan antingen vara utformat som en försäkring eller en bankgaranti.

Skaffa villaförsäkring

Så fort du skaffar en tomt eller påbörjar ett bygge ska du också skaffa en vanlig villaförsäkring för huset. Det finns delar i försäkringen som är viktiga redan från början, som till exempel rättsskyddet och ansvarskyddet. Observera dock att villaförsäkringen inte gäller för skador som beror på byggfel.

Ändrade regler

Kravet på att du måste teckna en byggfelsförsäkring avskaffades den 1 juni 2014. (Detta enligt regeringens proposition 2013/14:125 som därmed upphävde lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m m.). Kravet på färdigställandeskydd kvarstår dock och infördes i en ny lag om färdigställandeskydd (lag (2014:227) om färdigställandeskydd).

Var köper jag försäkringarna?

Du kan idag endast teckna försäkringarna hos försäkringsbolaget Gar-bo AB.

Byggbolag och småhustillverkare kan även teckna försäkringarna via Söderberg & Partners, Nordic Guarantee och Brim.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå