Om villaförsäkringar

Oftast säljs villaförsäkringar i kombination med hemförsäkringar och kallas då helt enkelt för villahemförsäkringar. En villaförsäkring kan också tecknas separat. Du måste ha en villaförsäkring för att få ersättning för skador på ditt hus och din tomt. En villaförsäkring innehåller flera olika delar.

Hemförsäkringsdelen i en villahemförsäkring består också av flera delar, varav skydd för dina saker, lösöret, är en. Hemförsäkringar beskrivs utförligt på sidan Ingår i hemförsäkringar.

Skydd för bostadsbyggnad

Hela villan omfattas av försäkringen om skadan till exempel är brand, översvämning eller om ett träd faller ner på byggnaden. Vattenskador som uppstår från rör eller badrum inne i huset brukar ersättas. Vattenskador som uppstår genom tak eller dränering ersätts dock normalt inte. Försäkringen omfattar också köks- och badrumsinredning, värmepanna och andra installationer, liksom rörledningar.

Du kan även få ersättning för vissa skador på andra byggnader än själva bostadsbyggnaden, t ex på ett fristående garage eller uthus.

Skydd för tomtmark

Tomtmark, träd, växter, gångar och uppfarter som tillhör byggnaden omfattas vid vissa naturskador. Även skador på staket, flaggstång, trädgårdsbelysning och bryggor kan ersättas.

Ansvarsskydd

Försäkringsbolaget kan betala ut ersättning om du i egenskap av villaägare skulle bli skadeståndsskyldig gentemot till exempel en besökare, en granne eller en hantverkare.

Rättsskydd

Du kan få ersättning för kostnader för ett juridiskt ombud om du i egenskap av villaägare skulle hamna i tvist med någon.

Utökat skydd

I många försäkringsbolag kan du köpa tillägg till villaförsäkringen som dels gör att försäkringen omfattar fler händelser dels ger högre ersättningsbelopp för äldre byggnadsdelar och tillbehör om de skadas (lägre maximalt åldersavdrag).

Gäller ett år i taget

Villaförsäkringar gäller ett år i taget. Under den tiden får du bara byta eller säga upp försäkringen om ditt försäkringsbehov upphör. Till exempel om du säljer villan, flyttar utomlands eller flyttar ihop med någon.