Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkringar

Läs mer

Här kan du jämföra sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt. En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan bland annat ge ersättning om du får en bestående invaliditet efter en sjukdom eller ett olycksfall. I försäkringarna finns också möjlighet till en engångsersättning direkt vid vissa sjukdomsdiagnoser.

Det viktigaste att jämföra är ersättningen vid medicinsk och ekonomisk invaliditet. De ersättningarna påverkas av vilket försäkringsbelopp du valt.  Det finns också skillnader mellan försäkringarna i fråga om vilka sjukdomar som ersätts, vid vilken ålder möjligheten till ersättning upphör och hur försäkringsbeloppet sänks med åldern. 

Om du utövar en viss idrott kan det också vara bra att ta reda på om försäkringen gäller för eventuella olycksfallsskador i samband med idrottsutövningen.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå