Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkringar

Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt. En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan bland annat ge ersättning om du får en bestående invaliditet orsakad av en sjukdom eller ett olycksfall. I många försäkringar ingår också ett engångsbelopp som betalas ut direkt vid vissa sjukdomsdiagnoser.
Läs mer

Invaliditetsersättningarna betalas i form av ett engångsbelopp. Ersättningen kan gälla antingen medicinsk invaliditet eller ekonomisk invaliditet vid arbetsoförmåga. I vissa försäkringar kan båda medicinsk och ekonomisk invaliditet betalas ut för samma skada.

Många sjuk- och olycksfallsförsäkringar har omfattande begränsningar framförallt när det gäller sjukdomar, men även vid olycksfall. Hur bolagen hanterar begräsningar för sjukdomar varierar, det finns tre varianter:

  • Ingen ersättning vid sjukdom
  • Ingen ersättning för uppräknade (undantagna) sjukdomar
  • Endast de sjukdomar som räknas upp ersätts.

Vilka sjukdomar som ersätts kan dessutom skilja sig åt beroende på ersättning t ex för medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå