Om sjuk- och olycksfallsförsäkringar

En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger en engångsersättning om du på grund av en sjukdom eller ett olycksfall får en bestående invaliditet. Vid vissa allvarliga sjukdomar kan ett engångsbelopp utbetalas direkt när du får diagnosen.

En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan bland annat ge ersättning:

  • vid bestående skada (medicinsk invaliditet)
  • vid långvarig arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet)
  • för kostnader i samband med vård vid olycksfall
  • vid vissa allvarliga diagnoser (alla bolag ersätter inte)
  • vid dödsfall (livförsäkring)

En försäkring gäller aldrig för något som inträffat innan försäkringen tecknades. I sjuk- och olycksfallsförsäkringarna finns väsentliga begränsningar framförallt när det gäller sjukdomar, men även vid olycksfall. Några bolag har en karenstid på sex månader, då försäkringen inte gäller för sjukdomar.

Ettårsavtal

Sjuk och olycksfallsförsäkringen gäller ett år i taget. Det innebär att försäkringsbolaget kan ändra villkor och pris varje år. Ändringen sker vid din årliga huvudförfallodag, oftast den dag du tecknade försäkringen.

Korrekt hälsodeklaration viktig

Vid ansökan om försäkring som ger ersättning vid sjukdom får du frågor om din hälsa. Svara utförligt och sanningsenligt på frågorna. Oriktiga uppgifterna kan innebära att försäkringen inte gäller.