Jämför försäkringar för arbete och studier utomlands

Du som ska resa utomlands för att studera eller arbeta, till exempel som au pair, behöver en särskild försäkring. Vanliga reseförsäkringar gäller bara för turister. I vanliga reseförsäkringar görs ofta undantag för skador som har samband med yrkesverksamhet eller praktik. Försäkringarna för arbete och studier innehåller det viktigaste skyddet, exempelvis vårdkostnader om du blir akut sjuk. Det kan också ingå återbetalning av utbildningskostnaden om du blir sjuk eller skadas. Alla som åker utomlands som utbytesstudenter omfattas av statens försäkring för utlandsstudier.
Läs mer

Den heter Student UT. Läs mer på Kammarkollegiets webbplats.

 

 

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå