Jämför reseskyddet i hemförsäkringar

Läs mer

I alla hemförsäkringar ingår ett reseskydd som kan ge ersättning för till exempel sjukvårdskostnader vid akut sjukdom och olycksfall samt sjuktransport hem om det är nödvändigt. Reseskyddet gäller normalt i 45 dagar. Du kan komplettera din hemförsäkrings reseskydd (förlänga det eller få det att gälla fler händelser) antingen genom att köpa ett tillägg av ditt hemförsäkringsbolag eller genom att köpa ett fristående tillägg från ett separat reseförsäkringsbolag.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå