Res aldrig utan försäkring

I alla hemförsäkringar ingår en reseförsäkring som gäller i 45 dagar. Den räcker oftast om du ska på en vanlig semesterresa. Men för att få ersättning om du är borta längre än 45 dagar, eller om du ska studera eller arbeta eller ägna dig åt s k riskfyllda aktiviteter (t ex off piståkning), behöver du köpa tillägg till hemförsäkringens reseskydd. Du kan förlänga hemförsäkringens reseskydd i upp till ett år mot en kostnad. Har du ingen hemförsäkring, kan du köpa en separat försäkring som innehåller motsvarande skydd.

Hemförsäkringarnas reseskydd ger ersättning för de viktigaste skadehändelserna som kan inträffa på en resa, till exempel för sjukvårdskostnader om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Dessutom för sjuktransport hem om det blir nödvändigt. Akut tandvård kan också ersättas upp till ett visst belopp. I grundskyddet ingår också alltid ett egendomsskydd som ger ersättning för stölder upp till ett visst maxbelopp.

När måste du utöka hemförsäkringen?

Det vi beskriver på sidan Vad ersätts är vad som kan ingå i din hemförsäkrings reseskydd. Det skiljer sig åt mellan bolagen vad som ingår från början och vad du behöver utöka med. Att utöka ditt reseskydd gör du antingen genom ett köpa ett tillägg av ditt hemförsäkringsbolag eller av någon av dem som säljer separata reseförsäkringar.

Om din resa varar mer än 45 dagar behöver du förlänga hemförsäkringens reseskydd men tänk på att göra det innan du åker. Det är närmast omöjligt att göra det om skyddet går ut medan du är borta.

Om du ska studera eller arbeta utomlands räcker inte reseskyddet i hemförsäkringen utan du behöver en särskild försäkring. 

Om du ska få utländska besökare så behöver besökaren ha en försäkring en så kallad omvänd reseförsäkring som täcker akut sjukvård i Sverige. Om besöket ska vara längre än 90 dagar gäller andra regler för försäkring. Läs om dem under Flytta till Sverige.

Om du ska ägna dig åt tuffare sportaktiviteter behöver du kontrollera om ditt bolag kanske betraktar det som en riskfylld aktivitet. 

Det lönar sig att jämföra de olika försäkringsbolagens produkter med varandra.

Kontokortsförsäkringen kompletterar

Du kan också utöka hemförsäkringens reseskydd om du betalar resan med ett kontokort. I kortreseförsäkringarna brukar det bland annat ingå ett avbeställningsskydd. Om du betalar via din internetbank brukar det ge samma skydd.