Jämför försäkringar för registrerade mopeder

Läs mer

Mopedförsäkringarna är relativt lika. En trafikförsäkring är obligatorisk så länge inte mopeden är avställd. Halvförsäkringarna innehåller vanligen trafik-, stöld-, brand-, glas-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. Väljer du helförsäkring ingår även en vagnskadeförsäkring.

Viktiga saker att jämföra:

• Självriskerna

• Högsta ersättning i rättsskyddsförsäkringen.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå