Jämför kattförsäkringar

Läs mer

Försäkringen består i regel av en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för veterinärvård sänks hos de flesta försäkringsbolag successivt när katten blir äldre. Från vilken ålder nedtrappningen börjar och med hur stort belopp, skiljer sig mellan bolagen.

Du kan i vissa bolag sänka din premie genom att välja en högre självrisk. För varje självriskperiod drar bolaget bara en fast självrisk oavsett hur många gånger din katt måste besöka veterinären.

I de olika bolagens kattförsäkringar finns undantag för sjukdomar som inte omfattas, en del gäller för alla raser men andra är rasspecifika. För närmare information om de olika bolagens undantag hänvisas till respektive bolag.

Förutom den fasta självrisken betalar du en rörlig självriskdel på 15 procent till 25 procent av de ersättningsbara kostnader som överstiger den fasta självrisken. Hos If kan du välja att bara ha en fast självrisk, men då blir försäkringen dyrare.

 

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå