Bostadsrätt

Du som har en bostadsrätt har ett större ansvar för din lägenhet än vad en hyresgäst har. Du ansvarar själv för det inre underhållet av lägenheten och för de flesta typer av skador som kan inträffa i den. Det är viktigt att du har en bostadsrättsförsäkring, annars riskerar du att själv få betala kostsamma reparationer.

En bostadrättsförsäkring kan du antingen ha som ett tillägg till hemförsäkringen eller genom att den ingår i en kombinerad hem- och bostadsrättsförsäkring. Ibland kan du också vara försäkrad genom din bostadsrättsförening, om bostadsrättsförsäkringar ingår i föreningens fastighetsförsäkring.

Ditt ansvar

Du som har en bostadsrätt ansvarar för det inre underhållet av lägenheten. Med inre underhåll menas skötseln av både ytskikt och fast inredning. Till ytskikt räknas väggar, tak och golv, inklusive golvmaterial som parkett och klinker. Till fast inredning räknas köksinredning och vitvaror samt sanitetsgods som toalett, handfat, badkar med mera.

Du ansvarar även för skador som orsakas av dem du bor tillsammans med eller som besöker dig.

Brandskador

Du kan bara bli ansvarig för brandskador som du själv orsakar genom vårdslöshet.

Vattenskador

Du är ansvarig för vattenskador som uppkommer i din egen lägenhet på grund av vattenläckage från ditt eller grannarnas våtutrymme, kök, golvbrunn, avlopp och installationer. Om vattenskada uppkommer från ledning under tryck har dock föreningen hela ansvaret för skador i din lägenhet och i fastigheten i övrigt. Du är emellertid alltid ansvarig för alla vattenskador som du själv orsakar genom vårdslöshet.

Övriga skador

Du kan vara ansvarig för andra skador som uppstår genom el-, gas- och värmeledningar (t.ex. element) men det beror på vad din förenings stadgar säger.

Vad täcker bostadsrättsförsäkringen?

Din bostadsrättsförsäkring kan bland annat ersätta skador på ytskikt och den fasta inredningen i lägenheten. Flera försäkringsbolag ersätter dessutom skador på inglasade balkonger och altaner samt markiser och tak över uteplatser. Skador på lös egendom omfattas däremot inte utan dessa ersätts istället genom hemförsäkringen.

Yt- och tätskikt

De flesta försäkringsbolag ersätter inte yt- och tätskikt om ett läckage uppstått genom skikten. I en del försäkringsbolag kan de dock omfattas om du har en tilläggsförsäkring som kompletterar bostadsrättsförsäkringen.  Det är därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller för just din försäkring.

Åldersavdrag

Försäkringsbolagen gör åldersavdrag både på material- och arbetskostnad. Avdraget motsvarar åldern på det material som skadats och som måste bytas ut. Du får därför själv betala mellanskillnaden upp till nypriset för renoveringen.

Föreningen och grannar

Ofta kan skador som orsakas av brand eller vatten sprida sig till övriga delar av fastigheten och på så sätt drabba både föreningen och grannar. Sådana skador ska ersättas genom fastighetsförskringen och grannarnas bostadsrättsförsäkringar. Om du har orsakat skadan på ett vårdslöst sätt kan både bostadsrättsföreningen och grannar kräva dig på ersättning motsvarande deras självrisker. Får du ett krav bör du anmäla det till ansvarsskyddet i din hemförsäkring som kan hjälpa dig.

Fastighetsförsäkringen

I första hand ska skador som drabbar fastigheten alltid anmälas till fastighetsförsäkringen. Det är därför viktigt att du meddelar bostadsrättsföreningen om du misstänker att fastigheten drabbats av en skada så att de kan göra en anmälan till sitt försäkringsbolag.