Rätt försäkringsbelopp

När du skaffar en hemförsäkring måste du ofta uppge ett värde på dina ägodelar. Beloppet ska motsvara det sammanlagda marknadsvärdet av alla dina saker (det försäkringsbolagen också kallar lösöre). Hos vissa försäkringsbolag kan du välja mellan olika fasta försäkringsbelopp.

När du ska bestämma ditt försäkringsbelopp är det bra att göra en förteckning över dina ägodelar. Om du blir bestulen eller råkar ut för att dina saker skadas kan du med hjälp av förteckningen, gärna kompletterad med fotografier, också lättare visa vad det är som blivit stulet eller förstört. Då går skaderegleringen ofta smidigare.

Marknadsvärde

När du ska värdera din egendom är det marknadsvärdet du ska uppskatta. En begagnad soffa ska inte räknas som en ny soffa. Marknadsvärdet är detsamma som vad det skulle kosta att köpa ett likvärdigt föremål på begagnatmarknaden. Huvudregeln är att du efter en skada ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte inträffat. Bolaget har dock rätt att avgöra om egendom ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan egendom, samt var reparation och inköp ska göras. Du ska uppskatta värdet utan hänsyn till affektionsvärde, det vill säga dina personliga känslor för dina saker. Observera att smycken ofta ersätts med visst belopp och genom anvisning till en viss butik samt att flera bolag har infört maxbelopp för smycken.

Värderingstabeller

Flera försäkringsbolag har tagit fram värderingstabeller för saker som till exempel mobiltelefoner, datorer, cyklar och hushållsmaskiner. Av tabellerna framgår ibland att du får ersättning med nypris om sakerna bara är ett eller ett par år gamla. Därefter sjunker värdet med jämna procentsatser per år. Tabellernas innehåll varierar mellan olika bolag. Tack vare tabellerna behöver inte ett marknadsvärde på den skadade egendomen bestämmas vid varje skadehändelse.

Samlingar

Konst och antikviteter brukar ha ett bestående värde. De värderas till vad de skulle kosta i konst- eller antikhandeln. För speciella samlingar gäller särskilda regler. Fotografier, egen film, hemsydda textilier, hobbymodeller och liknande värderas dock bara till vad det skulle kosta att återanskaffa råmaterialet.

Underförsäkrad?

Priset på din hemförsäkring bestäms bland annat av vilket försäkringsbelopp du väljer. Men välj inte ett lågt värde för att sänka priset. Om du uppger ett alldeles för lågt värde kallas det att du är underförsäkrad. Då kan din rätt till ersättning minska. Om du till exempel har valt försäkringsbeloppet 300 000 kr för hela ditt hem men det är värt 600 000 kr och din TV blir stulen, har du bara rätt till ersättning för hälften av TV:ns värde.

Schablonvärden

Är du osäker på vad dina saker är värda kan du använda våra schablonvärden. De gäller för ett normalt hem utan några dyrbarheter i form av antikviteter, konstverk, musikinstrument, dyr hobbyutrustning, smycken eller liknande. Schablonen tar bara med vissa vanliga utrymmen i en bostad. Beräkningarna är gjorda på ett bohag som består av gammalt och nytt.

Vardagsrum (möbler, TV m m) 170 000 kr  

Kök (husgeråd, köksmöbler) 50 000 kr  

Sovrum vuxna (möbler, saker) 35 000 kr  

Sovrum för ett barn/tonåring 30 000 kr  

Kläder för en vuxen 45 000 kr  

Kläder för ett barn/tonåring 30 000 kr  

Källare 35 000 kr  

Vind 35 000 kr  

Anteckna och ta bilder

Anteckna och ta bilder på alla dina möbler och föremål. Anteckna det du känner till av fabrikat, inköpsår, inköpspris m m. Spara kvitton och garantier. Var extra noggrann med värdefulla föremål som smycken och matsilver; notera stämplar, signaturer och mått. Skaffa värderingsintyg för särskilt värdefulla föremål.

Både polisen och försäkringsbolagen lånar ut elektriska gravyrpennor och osynligt bläck som du kan märka allt värdefullt med, exempelvis med ditt personnummer – det gör det lättare för polisen att återlämna upphittat stöldgods. Datera din förteckning och bilder och förvara dem till exempel i ett USB-minne utanför bostaden (på jobbet, hos en släkting eller i ett bankfack). 

Kontrollera ditt försäkringsbelopp

Värdet av det du har i ditt hem förändras. Det sjunker om du inte gjort några som helst nyanskaffningar. Men troligare är att värdet stiger därför att du har köpt nytt, ärvt eller fått presenter. Många försäkringsbolag höjer visserligen försäkringsbeloppet varje år med konsumentprisindex – men det räcker inte alltid. Kontrollera att det försäkringsbelopp som står i ditt försäkringsbrev verkligen motsvarar hemmets totala värde.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå