Jämför bostadsrättsförsäkringar

Läs mer

Skillnaderna mellan bostadsrättsförsäkringarna är ganska stora när det gäller till exempel ersättningar för läckageskador i badrum, oförutsedda händelser och de maxbelopp du kan få.

Viktiga saker att jämföra:

• Ersättning för friläggande och lokalisering av skada

• Ersättning för yt- och tätskikt i badrum

• Maxbelopp

• Maximalt åldersavdrag  

 

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå